top of page

BİREYSEL GELİŞİM 

 • 16-20 Kasım 1987. Eğitimde Dramatizasyon II Semineri: “Yaratıcı Drama ve Yaşamsal Önemi.” Atölye Lideri: Prof.Dr.H.Wolfgang Nickel-Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu. Düzenleyenler: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Alman Kültür Merkezi, İngiliz Kültür Heyeti. Ankara.

 

 • 23-26 Nisan 1991. Ankara 4. Eğitimde Dramatizasyon Semineri: “Oyun Yönetmeninin/Drama Liderinin Sahip Olması Gereken Özellikler.” Atölye Lideri: Pam Bowell-Kingston Politecnic School. Düzenleyenler: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Alman Kültür Merkezi, İngiliz Kültür Heyeti ve TOBAV.

 

 • 3-4 Haziran 1992. Prof.Dr. Nellie McCaslin-New York Üniversitesi. “Edebiyat ve Drama.” Atölye Çalışması, Ankara.

 

 • 15-20 Mart 1993. Ankara 5. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri: “Drama ve Toplumsal Konular.” Atölye Lideri: Prof.Dr.Wolfgang Nickel-Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, “Kollektif Oyun Yazma”, Atölye Lideri: Pamela Bowell-Kingston Üniversitesi, “Drama ve Toplumsal Konular.”  Düzenleyenler: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Alman Kültür Merkezi, İngiliz Kültür Heyeti ve TOBAV.

 

 • 16 Ocak- 5 Haziran 1995. Çağdaş Drama Derneği  İleri Drama Kursu.

 

 • 23-28 Ekim 1995. Ankara 6. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri: “Müze Eğitiminde Drama.” Atölye Lideri: Andrea Earl-Liverpool-İngiltere, “Müze Pedagojisi, Müze Eğitiminde Drama”, Düzenleyenler: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Alman Kültür Merkezi ve The British Council.

 

 • 15 Ekim 1996. Prof.Dr.Tony Butterfield-The British Council. “Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanılması.”   Atölye Çalışması. Ankara: Ankara Üniversitesi Kurul Salonu.

 

 • 12-13 Nisan 1997. TEMA Erozyon Eğitim Kursu, TÜBİTAK- Ankara

 

 • 8-13 Aralık 1997. 7. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri:  “Oyun Çıkarma.” Atölye Lideri: Gunter Mieruch-Hamburg Eyaleti Oyun/Tiyatro Birliği Başkanı. “Oyun Çıkarma”, Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, Ankara-Bolu.

 

 • 23-25 Mayıs 1998. Prof.Dr. John Somers-Exeter Üniversitesi. Eğitimde Drama Konferans ve Atölyeler. Ankara: Büyük Kolej Drama Salonu.

 

 • 25 Mart-24 Haziran1998. Çağdaş Drama Derneği İleri Drama Kursu. Atölye Lideri: Tülin Sağlam. Ankara.

 

 • 4- 11 Ağustos 1998. TEMA Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı, Yenice-Aydın

 

 • 12-22 Nisan 1999. TEMA, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği,  “Toprak Ekolojisi Okulu ile Dendroloji ve Orman Ekolojisi  Okulu.

 

 • 31 Ocak-2 Şubat 1999. “Estetik Çalışmalar Aracılığıyla Yaratıcılığın Geliştirilmesi.” Atölye Lideri: Sabine Stange, Düzenleyen: Sanat Eğitimcileri Derneği. Ankara: Karaca Resim Galerisi.

 • 5 Ocak 2000-6 Ekim 1999. “Sanat Dönemleri, Kuramları ve Akımları Dersi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Öğretim Üyesi: Prof.Dr. İnci San. Özel Öğrenci.  

 

 • 15-16, 22-23 Ocak 2000. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ve ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  “Depreme Hazırlıklı Olma Eğitici Eğitimi” Kursu.

 

 • September 22-23, 2000. International Symposium on Educational Systems of Balkan Countries: Issues and Trends. Organizing Committee: Balkan Society for Pedagogy and Education and Turkish Educational Association. İstanbul.

 

 • 26 Şubat-2 Mart 2001. Çağdaş Drama Derneği 8. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri: “Kültürel, Tarihsel, Kişisel Bağlamda Zaman.” Atölye Lideri: Renate Breitig-Berlin Okul, Gençlik ve Spor Senatosu Oyun ve Tiyatro Pedagojisi Sorumlusu, “Kültürel, Tarihsel,  Kişisel Bağlamda Zaman”, Ankara.

 

 • 21-27 Haziran 2001. TEMA Gönüllüleri ve İzci Liderleri Buluşması. MEB OBESİD: Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ve TEMA İç Anadolu Temsilciliği. Çamkoru-Çamlıdere Ankara.

 

 • 19-25 Ağustos 2001. TEMA Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı, Aladağlar-Bolu

 • 1-2 Kasım 2001. Prof.Dr. Gerold Scholz. 6-9 yaş Arası Çocukların Çevre Eğitimi.  Ankara Alman Kültür Merkezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TEMA Vakfı. Alman Kültür Merkezi-Ankara.

 

 • 24-30 Haziran 2002. Doğa Koruma Semineri. MEB OBESİD: Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ve TEMA Ankara Temsilciliği. Çamkoru-Çamlıdere Ankara.

 

 • 2-7 Mart 2003. Çağdaş Drama Derneği 9. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri: “Yabancılaşma, Yabancılaştırma.”  Atölye Lideri: Luciano Iogna-Kanada, Ankara: Spor-Med.

 

 • 25-28 Kasım 2003. Universitat der Künste Berlin. Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Prof.Dr. Ulrike  Hentschel ve Kristin Wardetzky: Seminer, Wolfgang Welmelskirch: Doğaçlama, Nadya Raszewski: Dans ve Drama  derslerine katılım. Berlin-Almanya.

 

 • 6-7 Aralık 2003. “Yaşam Alanı Özellikleri, Bireysel Öğrenme Planları, Zihinsel Zincirler.” Kişisel Gelişim Platformu (KİGEP), Beyaz Nokta Gelişim Vakfı. Moderatör: Erdal Tekin. 

 

 • 20-21.3.2004. “Kültürler Arası Etkileşim/ Hamburg’tan Yaratıcı Drama Uygulamaları- Hareket ve Ritm” Atölye Liderleri: Rainer Klose ve Ramon Lazzaroni, (Hamburg Üniversitesi Estetik Eğitim Enstitüsü). Çağdaş Drama Derneği Konulu Atölyeler  Ankara: Gazi Üniversitesi İlköğretim Okulu.

 

 • 24-25 Nisan 2004. “Müzikten Dramaya.” Atölye Lideri: Ulrike Jungmaer, Mozarteum Üniversitesi Orff Enstitüsü Öğretim Üyesi. Çağdaş Drama Derneği Konulu Atölyeler. Ankara: Ankara Üniversitesi Kurul Salonu.

 

 • 11-15 Mayıs 2005. Çağdaş Drama Derneği 10. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri: “Kültürlerarası Etkileşimde Yaratıcı Drama.” Atölye Lideri: Wolfgang Welmelskirch, “Doğaçlamanın Yapılandırılması.” Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği. Ankara: Milli Piyango Öğrenci Yurdu Drama Salonu

 

 • 2-4 Aralık 2005. “Türkiye’de Müzik, Dans ve Yaratıcı Drama Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar.” 2. Uluslararası Orff Schulwerk Sempozyumu. Atölye Lideri: Prof.Dr. Ulrike Jungmaer, “Benim Resmim, Benim Müziğim, Kişisel Deneyim”, Salzburg Orff Enstitüsü/Avusturya. Atölye Lideri: Christa Coogan, “Orff Öğretisinde Dans Devinim”, Salzburg Orff Enstitüsü/Avusturya. Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Çağdaş Drama Derneği. Ankara: Ankara Üniversitesi Kurul Salonu.

 

 • Ekim 2005-Temmuz 2006. Ankara Atlıspor Kulübü Derneği “Temel Binicilik Eğitimi.”

 

 • 16-17 Aralık 2006. “Stratejik Planlama Temel Eğitim Programı.” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

 

 • 28 Mart-1 Nisan 2007. “Dün, Bugün, Yarın….” 11. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri. Atölye Lideri: Prof.Dr.David Davis. Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Çağdaş Drama Derneği. Ankara: Ankara Üniversitesi Konservatuarı ve Büyük Kolej Drama Salonu.

 

 • Ekim 2007-Ocak 2008. “Girişimcilik Dersi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı.  Öğretim Üyesi:  Doç.Dr. Bülent Gülçubuk. Özel Öğrenci.

 

 • 21-23 Kasım 2008. 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi.  Atölye Liderleri: Dorothy Heathcote, Uzman Yaklaşımı (Uzman Gömleği); Patrice Baldwin, Yaratıcı  Bir Programın Esin Kaynağı ve Tamamlayıcısı Olarak Drama; Raija ​Airaksinen-Björklund, Süreçsel Dramayı Nasıl Oluştururuz: Grupla Süreç Drama En Kolay Nasıl Oluşturulabilir?; Tintti Karppinen, Barış Eğitimi ve İşbirliği İçin Oyun ve Dramadan Yararlanma. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlık Kurul Salonu, Drama Salonu ve ATAUM.

 

 • 11-12 Şubat 2009. Türkiye’de Çevrenin Korunmasında Kadının Rolü. Kadın ve Çevre Çalıştayı. Düzenleyen: Doğa Derneği ve KA-DER (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği) Ankara Şubesi. Destekleyen: Avrupa Komisyonu ile Finans ve İhale Birimi. Ankara: Elit Otel

 

 • 5 Mart 2009. Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu. K Salon, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi.

 

 • 6 Nisan 2009. Kişisel Gelişim Seminerleri-6. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu (HÜPDAT). K Salon, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi.

 

 • 9-10 Nisan 2009. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Yaratıcılık ve Yenilik Yılı Konferansı 2009. Bilkent Otel,

 

 • Şubat-Haziran 2009. “1950 Sonrası Sanat Akımları Dersi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programı. Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan. Özel Öğrenci.

 

 • 16 Mayıs 2009 Hacettepe Üniversitesi I. Eğitim Programları ve Öğretim  Akademisyenler Kurulu Toplantısı. Ortaöğretim Fen Matematik Alanlar Toplantı Salonu, Beytepe Yerleşkesi.

 

 • 22-24 Mayıs 2009 ERG, MEB ve AKBANK. Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi. Uzman Eğitici Eğitimi. İstanbul: Larespark Otel,

 

 • 8-11 Nisan 2010. 16. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Bertolt Brecht-Öğretici Oyunlar. Atölye Lideri: Jutta Heppekaisen-Öğretici Oyunlar ve Yönetim Çatışma Okul ve Öğrenme Alıştırmaları. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği Bursa Temsilciliği. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Merinos Parkı-Bursa.

 

 • 11 Mayıs 2010. Hacettepe Üniversitesi ARGE Proje Pazarı, Patent Bilgi Günleri 2010 ve KOSGEB 20. Kuruluş Yılı Etkinliği. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi, M Salonu.

 

 • 4 Ağustos 2010. Eğitim Reformu Girişimi-ERG, MEB ve AKBANK. Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi Değerlendirme Toplantısı. Karaköy-İstanbul.

 

 • 1-5 Eylül 2010. 17. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri ve Kongresi. Yaratıcı Drama Yoluyla Sosyal Bilinçlenme ve Haklar Eğitimi. Atölye Liderleri: Prof. Dr. Gerd Koch ve Sinah Marx- İnsan Hakları İnsanın Yazdıkları, Yard. Doç. Dr. Mette Boe Lyngstad ve Janecke Thesen-Acil Serviste Bir Junkie Forum Tiyatro ile Açılımlar, Prof. Dr. H. Wolfgang Nickel-Sözcükler, Cümleler, Öyküler, Sahneler,  Anlatı ve Animasyon Tiyatrosu. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi. T.C. Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi, İstanbul.

 

 • 31 Mart-3 Nisan 2011. 18. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Çok Kültürlülük ve Kültürlerarasılık Bağlamında Drama. Farklılıklar Farkındalıklar. Atölye Lideri: Pamela Bowell. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği Antalya Temsilciliği. Porto Bello Hotel Resort-SPA, Antalya.

 

 • 4 Nisan 2011. “Web of Science” Veri Tabanının Tanıtım ve Kullanımına Yönelik Eğitim Semineri. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu. Ankara.

 • 18-20 Nisan 2011. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu. Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi-İstanbul.

 

 • 2 Ekim 2011. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Arama Toplantısı. Toplantı Yürütücüsü: İzgörenAkademi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu, Tandoğan-Ankara.

 

 • 12 Ekim-21 Aralık 2011. Siyasal Düşünceler Tarihi Semineri. Doç. Dr. Mehmet Okyayuz. UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Ekim Seminerleri.

 

 • 17-20 Kasım 2011. 19. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Kentlilik Bilinci. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İletişim Fakültesi. Atölye Lideri: Patrice Baldwin. Kent ve Drama. Derbent Otel-Kocaeli.

 

 • 30 Kasım 2011. “2011 Ankara Kadın Sığınmaevi Günleri.” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri. Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) ve Çankaya Belediyesi. Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Yeşil Salon.

 

 • 18 Ocak-16 Mart 2012. Siyasal Düşünceler Tarihi Semineri. Doç. Dr. Mehmet Okyayuz. UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Ocak Seminerleri.

 • Şubat 2012. İzgörenAkademi Keşif-Bireysel Koçluk Becerileri (Online) 3b Uzaktan Eğitim Seti. E-Öğrenme programına katılım.

 

 • Mart-Haziran 2012. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. Moodle 2. E-Eğitmen Sertifika Programı 3. Grup.

 

 • 27-29 Eylül 2012. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Dinleyici Katılımcı. Bolu.

 

 • 10 Ekim-21 Aralık 2012. Siyasal Düşünceler Tarihi Semineri. 19. Dönem. Doç. Dr. Mehmet Okyayuz. UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Ekim Seminerleri.

 

 • Ekim 2012. İzgörenAkademi. Öğretmen Olmak. Hazırlayan ve Sunan: Ahmet Şerif İzgören.  3b Akademi (Online) E-Öğrenme portalı/ programına katılım.

 

 • 14-18 Kasım 2012. 21. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Ritüeller ve Yaratıcı Drama. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği Şanlıurfa Temsilciliği. Atölye Lideri: Asa Helga Ragnarsdottir. Adı Olmayan Ritüel Ülkesi. Şanlıurfa.

 

 • 6-9 Aralık 2012. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12). “Eğitimde Disiplinlerarası Çalışmalar ve Yeni Yaklaşımlar” Dinleyici Katılımcı. Düzenleyen: Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği. Acapulco Otel. Girne-KKTC

 

 • 5 Aralık 2012. Hukukçu Olmayan Akademisyenler İçin Hukuk Okur-Yazarlığı. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Erdem İlker Mutlu. Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Salonu. 

 

 • 12 Aralık 2012. Hukukçu Olmayan Akademisyenler İçin Hukuk Okur-Yazarlığı. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Erdem İlker Mutlu. Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni Bina DZ16 nolu derslik.

 

 • 10 Ocak-15 Mart 2013. Kısa Film Atölyesi Semineri. Eğitmen: Erdem İliç. UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Ocak Seminerleri.

 

 • 18 Ocak 2013. 8. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı. Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi. R Salonu Sıhhiye. 08.30-17.00

 • 25-28 Nisan 2013. 22. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Bir İfade Aracı Olarak Beden: Drama Dans Devinim. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği Trabzon Temsilciliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi. Atölye Lideri: Roberta Secchi. Ağırlık ve Kanatlardan Bir Beden. Karadeniz Teknik Üniversitesi BESYO Konferans Salonu. Trabzon

 

 • Ekim 2013-Ocak 2014. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programı “SOS 637 Çalışma Yaşamında Kadın” Dersi konuk öğrenci. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Gülay Arıkan.

 

 • 14-17 Kasım 2013. 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Kadın Olmak. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve ATAUM.

 

 • 25 Kasım 2013. “Gezi Sürecinde Kadınlar.” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Paneli. Konuşmacılar: Doç.Dr. Betül Yarar ve Dr. Müge Yetener. Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM). Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu. Beytepe.

 • 4 Aralık 2013. “Sosyolojide Metodoloji Tartışmaları.” Prof. Dr. Kadir Cangızbay. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hacettepe Üniversitesi K Salonu. Beytepe.

 

 • 24-27 Nisan 2014. 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Ders Drama Yöntem Drama. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Gençlik Kulubü Muğla Temsilciliği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

 • 20 Ekim-22 Aralık 2014. Sanat Felsefesi. 21. Dönem. A. Celal Binzet. UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Ekim Seminerleri.

 

 • 5 Aralık 2014. “Themis’ten Bir Geriatri Öyküsü: Babam Uranüs’ün Yaşlılığı. Yaşlılık ve Sosyal Haklara Erişim.” Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. İlker Erdem Mutlu. Hacettepe Üniversitesi GEBAM Etkinlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu.

 

 • 11 Ocak 2015. Yaratıcı Okuma Atölyesi. Eğitmen: Nilay Yılmaz. Ankara: UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı) Mumcu Dersliği.

 

 • 2-5 Nisan 2015. 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Dans ve Yaratıcı Dramada Yaklaşımlar. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musiki Konservatuvarı. “Biyografi Tiyatrosu” Atölye Lideri: Canip Gündoğdu. Ege Üniversitesi Bornova-İzmir

 

 • 20-23 Temmuz 2015. İzgören Akademi Eğitmenler Toplantısı. Düzenleyen: İzgören Akademi Genel Merkez. Beysukent, Ankara.

 

 • 15-16 Ekim 2015. Geriatrik Bilimler Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEBAM). 15. Yıl Etkinliği. Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu. Ankara

 

 • 3-6 Aralık 2015. II. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’15). “21. Yüzyıl ve Eğitim Bilimi: Eğitim Araştırmaları ve Uygulamalarında Gelecek İçin Umut Verici Paradigmalar” Dinleyici Katılımcı. Oturum Başkanlığı. Düzenleyen: Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği. Acapulco Otel. Girne-KKTC.

 

 • 9-11 Mart 2016. 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. “Özgürlük Hakkında-Cinsiyet Rollerini Yeniden Tanımlamak” 12 saat. Atölye Lideri: Sanja Krsmanovic Tasic. İstanbul Üniversitesi Beyazıt-İstanbul.

 

 • 9-11 Mart 2016. 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. “Şiddet Arketipleri” 6 saat. Atölye Lideri: Selen Korad Birkiye İstanbul Üniversitesi Beyazıt-İstanbul.

 

 • 12 Nisan 2016. “Türkiye’de Çocuk İstismarı” Farklı Boyutlarıyla Çocuk İstismarı ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Etmek İçin Neler Yapılmalı? Düzenleyen: ODTÜ İletişim Topluluğu. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu.

 

 • 21 Mayıs 2016. Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği. Dil ve Basın Kurultayı. Düşünme(me) Özgürlüğü! Dilsizleştirilmek İstenen Basın! Çağdaş Sanatlar Merkezi, Bakanlıklar-Ankara.

 

 • 23 Mayıs 2016. “Eğitimde Yeni Ufuklar: STEM Eğitimi” Konuşmacılar: Prof.Dr. Mike Barnett, Emin Çapa, Prof.Dr. Erdinç Çakıroğlu. Düzenleyen: ODTÜ-BİLTEMM. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu.

 

 • 25-27 Temmuz 2016. İzgören Akademi Eğitmenler Toplantısı. Düzenleyen: İzgören Akademi Genel Merkez. Beysukent, Ankara.

 

 • 19 Kasım 2016. IV. Zeka ve Yetenek Kongresi. “Sinan Canan Atölyesi: Beyin, Yaratıcılık ve Akış.” Düzenleyen: Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ankara

 

 • 19-20 Kasım 2016. IV. Zeka ve Yetenek Kongresi. Düzenleyen: Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ankara

 

 • Kasım-Aralık 2016. Salsa Dans Kursu. Simurg Sanat. Ankara

 

 • 29 Kasım 2016. Bilgilendirme ve Panel: “Evden Uzakta: Savaşın ve Göçün Kadınları” Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM). Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu, Sıhhiye Yerleşkesi. Ankara.

 

 • 5 Aralık 2016. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi. Açık Oturum: Kadın ve Siyaset 2016. “5 Aralık Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması” Ankara Barosu: ABEM. Sıhhiye-Ankara.

 

 • 16 Şubat 2017. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı. İş Kadınları İçin Yönetim Becerileri Eğitimleri. “Lider Kadınlar” Eğitmenler: Yasemin Kaya ve Ömer Emre Kaya. Yer: İzgören Akademi Genel Merkez. Finansman: Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve TC

 

 • 2-5 Mart 2017. 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet. Yaşayan Müze. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi.  “Daha Geniş Kültürel Bağlamda Tarihi Öğretmek” 12 saat. Atölye Lideri: Matthew Ward. Bursa Kent Müzesi, Bursa. 

 

 • 19 Nisan 2017. Türkiye’de Çocuk Olmak. Sunumlar: “Doç. Dr. Hasan Gürgür. Bütünleştirme Uygulamaları: Güncel Durum ve Çözüm Bekleyen Sorunlar, Yrd.Doç.Dr. Mana Ece Tuna. Göçmen Çocuklar İçin Destekleyici Bir Çevre Yaratmada Öğretmenin Rolü” Panel: “Yeni Nesil Öğretmen Adayları Göçmen Çocuklar İçin Çalışıyor” Ahmet Ersan Konferans Salonu, TED Üniversitesi Kolej-Ankara.

 • 7 Ağustos 2017. İzgören Akademi Danışmanlar Toplantısı. Düzenleyen: İzgören Akademi Genel Merkez. Beysukent, Ankara.

 

 • 8-9 Ağustos 2017. İzgören Akademi Eğitmenler Toplantısı. Düzenleyen: İzgören Akademi Genel Merkez. Beysukent, Ankara.

 

 • 1 Ekim 2017. “Şikayet Yönetimi” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı).  

 

 • 4-5 Kasım 2017. VI. Zeka ve Yetenek Kongresi. Düzenleyen: Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ankara

 

 • 23-26 Kasım 2017. 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Çember. Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği.  “İyi, Güzel, Doğru’yu Kendimizde Bulma” 6 saat. Atölye Lideri: Tamer Levent. “Çocuklarla ve Ergenlerle Çalışmada Tecrübesizliğin Sanatı” 6 saat. Atölye Lideri: Daniel Scholz. Antalya: Hotel Kervansaray Lara Convention.

 

 • 4 Aralık 2017. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi. Açık Oturum: “Siyaset ve Kamuda Kadın 2017” “Türkiye’de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması” Ankara Barosu: ABEM Konferans Salonu. Sıhhiye-Ankara. 

 

 • 11 Mart 2018. “Çatışma Yönetimi” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 18 Mart 2018. “Zor İnsanlarla Baş Etme” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 6 Nisan 2018. 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. “Eğitim, Yaşam İçin…” Fikrin, Duygunun, Yaratıcılığın Yolculuğu Sohbet Oturumları. Düzenleyen: Eğitim Reformu Girişimi (ERG). Yer: Sabancı Center, İstanbul.

 

 • 7 Nisan 2018. 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. “Eğitim, Yaşam İçin…” Düzenleyen: Eğitim Reformu Girişimi (ERG). Yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi, İstanbul. 

 

 • 9 Nisan 2018. “Farkındalık” Temalı Kalite Haftası Etkinliği. Düzenleyen: 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü. Eskişehir.

 

 • 12 Mayıs 2018. 12. Bahar Sempozyumu. Etkili Öğretim Uygulamaları. Düzenleyen: İDV Özel Bilkent Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu. Yer: Çok Amaçlı Konferans Salonu, Doğu Kampüs-Bilkent. Ankara. 

 • 6 Temmuz 2018. “Kişisel Stres Yönetimi” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 12 Temmuz 2018. “Liderlik” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 • 25-28 Ekim 2018. 29. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Gelenler.  Düzenleyen: Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çağdaş Drama Derneği.  “Kültürel Çeşitlilik Bağlamında Akran Dışlamanın Önlenmesinde Drama Yönteminin Kullanılması” 6 saat. Atölye Lideri: Dr. Sylvia Jaskulska. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 17 Nu.lu Sınıf.

 

 • 7 Aralık 2018. “İşiniz İçin Sosyal Medya” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 13 Nisan 2019. 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. “Merak Edenler” Düzenleyen: Eğitim Reformu Girişimi (ERG). Yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi, İstanbul. 

 

 • 14 Nisan 2019. Eğitimde Fark Yarat Konferansı. Düzenleyen: TED Üniversitesi. Yer: TED Üniversitesi Kolej-Ankara.  

 

 • 16-18 Nisan 2019. Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali. Düzenleyen: Kapadokya Üniversitesi.  Yer: Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi. Ürgüp-Nevşehir. 

 

 • 4, 5 ve 6 Ekim 2019. VII. Zeka ve Yetenek Kongresi. Düzenleyen: Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ankara

 

 • 24-27 Ekim 2019. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Uyum.  Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. “Binlerce Öykünün Gemisi” 6 saat. Atölye Lideri: Robin Pascoe. Adana: Çukurova Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi. 

 

 • 24-27 Ekim 2019. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Uyum.  Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi. “Jeux Dramatiques” 6 saat. Atölye Liderleri: Helga Flohr ve Bahar Gürey. Adana: Çukurova Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi. 

 

 • 15 Kasım 2019. “Görsel Tasarım İlkeleri” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 19 Kasım 2019. “Müşteri İlişkileri” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 8 Nisan 2020. “Doğru Pazarlama İletişimi ile Farkındalık Yaratmak” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 18 Nisan 2020. “Kriz Yönetimi” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 • 3 Eylül-22 Ekim 2020. “Alzheimer Okulu” Düzenleyen: Dr. Sevda Sarıkaya. 8 Haftalık Çevrimiçi Eğitim. D Grubu. Zoom Paylaşımı. 

 

 • 29-30 Ekim 2020. "Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi" Düzenleyen: Türk Toraks Derneği. Çevrimiçi Kongre. Zoom Paylaşımı.12.00-17.00.

 

 • 7 Kasım 2020. "10. Zeynep Cemali Edebiyat Günü" Yıllık Yayıncılık Konferansı. Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı. Çevrimiçi Kongre. Zoom Paylaşımı. 10.00-17.00. 

 

 • 21 Kasım 2020. 6. ÖRAV Eğitim Şenliği. Düzenleyen: Öğretmen Akademisi Vakfı. Youtube Paylaşımı. 13.00-17.30

 

 • 5 Aralık 2020. “Gönüllüler Güçlü Toplumlar İnşa Ediyor” Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği. Düzenleyen: Ulusal Gönüllülük Komitesi, UN Volunteers Turkey, Alman İşbirliği ve Giz. Canlı Yayın. https://dunyagonullulergunu.org. 12.30-19.00

 

 • 19 Ocak, 26 Ocak ve 2 Şubat 2021. “Modern Sanatın Arkeolojisi-Sanat ve Sanatçı Kavramları Nasıl Ortaya Çıktı?” İstanbul Modern Çevrimiçi Kış Dönemi Atölyeleri. Eğitmen: Dr. Fırat Arapoğlu.  6 saatlik Zoom Paylaşımı.

 

 • 8 Mart 2021-23 Mayıs 2021. “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programı. Bahar Dönemi.

 

 • 3 Nisan 2021. “Yaratıcı Özgüven Festivali.” Düzenleyen: Öğretmen Ağı. Çevrimiçi Buluşma. 5 saatlik Zoom Paylaşımı. 

 • 10 Nisan 2021. "14. Eğitimde Edebiyat Semineri" Eğitimde Edebiyat Seminerleri. Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı ve FMV Işık Okulları Desteğiyle. Çevrimiçi Kongre. Youtube Paylaşımı. 11.00-16.00. 

 

 • 22 Ekim 2021. “İnovasyon” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 8 Kasım 2021. “Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal Liderlik” Çevrimiçi Eğitim. Bilgeiş. Bilişim ile Gelişen İş Dünyası. İKGPRO (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi), ODTÜ Project Group ve ÇSGB (TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). 

 

 • 8 Kasım 2021-23 Ocak 2022. “Yeni Medya ve İletişim” Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programı. Güz Dönemi. 

 

 • 7 Mart 2022-29 Mayıs 2022. “Görsel İletişim Bilgisi” Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programı. Bahar Dönemi.

 

 • 11 Haziran 2022. “Zeytinyağı Tadım ve Farkındalık Eğitimi” Zeytin Dostu Derneği. Çevrimiçi Eğitim. 

 

 • 25-29 Ekim 2023. 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Değişim Dönüşüm.  Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi. “Gösteri Sanatları Aracılığıyla Değişim ve Değişken Kimliklerle Yüzleşmek: Ezilenlerin Tiyatrosu ve Tasarlanmış Tiyatro” 6 saat. Atölye Lideri: Christina Zoniou. Ankara: ATAUM, Cebeci. 

 

 • 25-29 Ekim 2023. 31. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. Değişim Dönüşüm.  Düzenleyen: Çağdaş Drama Derneği, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi. “Rolün Yuvarlanması” 6 saat. Atölye Lideri: David Allen. Ankara: ATAUM, Cebeci. 

bottom of page