top of page

Eğitim Etkinlikleri: 1995-2012

 • Çağdaş Drama Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beşiktaş Şubesi “Gecekondu Bölgesindeki Kadın ve Çocukların Kentle Bütünleşmesi Projesi.” Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanarak Hayat Bilgisi Dersi Eğitim Programını Geliştirme Çalışması. İstanbul. 1995-1998

 • “Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme.” Prof. Dr. Özcan Demirel. Pegem A Yayıncılık, Kitabı Basıma Hazırlama Grubu, 1997

 • UMUT Vakfı.  “Hukuk İlintili Eğitim Çalışma Grubu Vatandaşlık Eğitimi Projesi.” Ankara: Dedeman Otel.  2-5 Temmuz 1997

 • Drama-Maske-Müze. Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi: 12. VI. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri Kitabı Basıma Hazırlama Grubu, Aralık 1997

 • Bilkent İlköğretim Okulu. “Program Geliştirme Sürecinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları.” İlköğretim Okulu Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitimi. Ankara. 22 Haziran 1998

 • UMUT Vakfı. “Yurttaş Olmak İçin...” Kitap ve Öğretmen El Kitabı'nın Tanıtımı Projesi. Antalya: Dedeman Otel. 12-15 Temmuz 1998

 

 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı İlköğretim Denetçileri Hizmetiçi Kursu. “Program Geliştirme Süreci.” Ankara. 27-31 Temmuz, 17-21 Ağustos 1998

 • Milli Eğitim Bakanlığı  Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 361 No.lu Drama,  Resim ve Müzik Etkinlikleri Kursu. “Okul Öncesi Dönemde Oyun ve  Yaratıcı Drama Yöntemi.” İzmir. 31 Ağustos-11 Eylül 1998

 • “Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı.” Prof.Dr. Özcan Demirel. Pegem A Yayıncılık, Kitabı Basıma Hazırlama Grubu, 1999

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV). “İletişim ve Etkileşim.” Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrenciler tanışma toplantısı. 14 Mart 1999

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV). “İletişim ve Etkileşim.” Tıp Fakültelerinde okuyan öğrenciler tanışma toplantısı. 21 Mart 1999

 • TÜBİTAK Sivil Savunma Amirliği Güvenlik Personeli ve Başkanlık  Birimleri Hizmetiçi Eğitim  Programı. “İletişim ve Etkileşim-Yaratıcı Drama.” 15-16, 22-23, 29-30 Mayıs 1999

 • Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü İlköğretim Okulları Seçmeli Güzel Konuşma ve Yazma 1 Dersi  Öğrenci Ders Kitabı, Öğrenci Alıştırma Kitabı ve Öğretmen Kitabı Dil ve Anlatım Komisyonu Hakem Kurulu. Mart-Haziran 1999

 • Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü İlköğretim Okulları Seçmeli Drama 1 Dersi Öğretmen Kitabı Dil ve Anlatım Komisyonu Hakem Kurulu, Mart-Haziran 1999

 • Polis Akademisi Bilimsel Araştırma Kulübü Polis Bilimleri Dergisi Hakem Kurulu Üyesi, 1999

 • Central Asia Regional Literacy Forum. “A Research on the Evaluation of the First Level Literacy Courses in Turkey.” Research Group: Prof. Dr. S. Bülbül and Others. İstanbul: Hotel Dedeman. 22-25 June, 1999
   

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı. “Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak İlköğretimde Kullanılması.” İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğretme- Öğrenme Stratejileri ve Materyalleri Kullanım Semineri. Isparta. 19-30 Temmuz 1999
   

 • Çağdaş Drama Derneği Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama Bülteni'nin 2, 3 ve 4. sayılarında Yayın Kurulu Üyeliği. Ocak, Nisan, Temmuz 1999

 • UMUT Vakfı. “Yurttaş Olmak İçin....” Kitap ve Öğretmen El Kitabı'nın Tanıtımı Projesi. Nevşehir: Dedeman Otel. 3-5 Aralık 1999
   

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. İzci LiderlerininYetiştirilmesi ve Hizmetiçi Eğitim Programları Danışmanlığı. 1999-2005

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi. “Yaratıcı Drama ve İletişim Becerileri.” Söyleşi ve Uygulamalar. Yıldız Eğitimevi, 2000-2005

 • Özel Bilkent İlköğretim Okulu. “Etkili İletişim Becerileri: Dinleme, Konuşma, Beden Dili.” Ankara. 9 Nisan 2000

 • Nenehatun Lions Klubü. “Etkili İletişim Becerileri: Dinleme, Konuşma, Beden Dili.” Büyük Ankara Oteli, Ankara. 15 Nisan 2000

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bilge Klübü. “İletişimde İlk Adım: I.” 26 Nisan 2000

 

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bilge Klübü. “İletişimde İlk Adım: II.” 3 Mayıs 2000 

 

 • Karadeniz Ereğli Çevre Koruma Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olma Eğitimi.” Karadeniz Ereğli.  6-7 Mayıs 2000

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı.  “Buluş YoluylaÖğretme Stratejisi, Problem Çözme Öğretimi ve Siz Olsaydınız Ne Yapardınız Kart Oyununun Yaratıcı Drama Yöntemiyle İlköğretimde Kullanılması.” İlköğretim Müfettişleri Aktif Öğrenme 

 

 • Öğretme Stratejileri Semineri. Isparta, 17-29 Temmuz 2000

 

 • Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi. “Depremlere Karşı Hazırlıklı Olma.” 19 Kasım 2000

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bilge Klübü. “İletişim.” 18 Aralık 2000

 

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bilge Klübü. “Beden Dili.” 7 Mayıs 2001

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı ve ARC Uluslararası Eğitim Danışmanlık Turizm ve Bilişim Hizmeleri A.Ş. “Toplumsal Olaylar ve Müdahale Esasları, Polislik Mesleğine Giriş, Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, İnsan Hakları” Dersleri Polis Meslek Yüksek Okulları Modüler Eğitim Projesi. Öğretmen ve Öğrenci Kitapları Yazımı Program Geliştirme Komisyonu Üyesi. Haziran-Ağustos 2001

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ve TEMA İç Anadolu Temsilciliği.  “TEMA Gönüllüleri ve İzci Liderleri Buluşması” Düzenleme ve Yürütme Grubu Üyesi. Çamkoru-Çamlıdere: Ankara. 21-27 Haziran 2001

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Üç Tahta Kursu. “Katılımcı Öğretim Yöntem ve Teknikleri.” Söyleşi, Uygulama, Küçük Grup Çalışmaları. Çamkoru-Çamlıdere: Ankara. 15-16 Temmuz 2001

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı. “Buluş Yoluyla Öğretme Stratejisi ve Problem Çözme Öğretiminin Yaratıcı Drama Yöntemiyle  İlköğretimde Kullanılması.” Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu. Isparta. 2-8 Eylül 2001

 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı. “Zeka ve Yaratıcı Eğitim Sürecinde Öğrenme Ortamı.” Prof. Dr. Gülten Ülgen'le birlikte. Eğitim Sürecinde Zeka ve Yaratıcı Düşünme Çalıştayı. Ankara. 13-15 Kasım 2001

 • Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bilge Klübü. “Etkili Sunuş Becerileri.” Öğrenci Konseyi. Yer: ZB-03. 6 Aralık 2001

 • Keçiören Hastanesi Halk Sağlığı Okulu Cumartesi Toplantıları. “İnsan ve Doğa Erozyonu.” Ankara. 23 Mart 2002

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi. Ekipbaşılar Toplantısı. “Tanışma ve Grupla İletişim.” Çamkoru-Çamlıdere: Ankara. 3 Mayıs 2002

 • Ankara Metropolitan Rotary Klubü. “Etkili İletişim Becerileri.” Hilton Oteli: Ankara.  9 Mayıs 2002

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ve TEMA Ankara Temsilciliği. “Doğa Koruma Semineri” Düzenleme ve Yürütme Grubu Üyesi. Çamkoru-Çamlıdere: Ankara. 24-30 Haziran 2002

 • Milli Eğitim Bakanlığı  Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 173 No.lu “Demokratik Yurttaşlık Eğitim Semineri” Hizmetiçi Eğitimi. Sinop Akliman Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu,  Sinop. 29 Temmuz -2 Ağustos 2002

 • LÖSEV Paylaşım Günleri. “İletişim Becerileri-Dinleme ve Konuşma.” Ankara. 17 Ekim 2002

 • AISEC Ankara Şubesi. “Etkili İletişim Becerileri.” Ankara. 25 Ekim 2002

 • Bahçelievler Rotaract Klübü. “Etkili Konuşma ve Dinleme.” Houston Otel, Ankara. 5 Ocak 2003

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. “Etkili Konuşma ve Dinleme” 30 Ocak 2003, “Yaratıcılık ve Öğrenme” 26 Aralık 2002,  “Eğitimde İletişim ve Etkileşim” 6 Nisan 2001,  “Eğitimde İletişim ve Etkileşim” 24 Haziran 1998

 • Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Otelcilik ve Turizm Endüstrisi İleri Eğitim Merkezi Eğitmenleri Hizmetiçi Eğitimi. “Beyin Fırtınası” 17 Şubat  2003, “Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcı Drama” 6 Ocak 2003, “Eğitmenin Öğretim Sorumluluğu, Öğrenme Türleri ve Bireysel Farklılıklar, Öğretme Stratejileri, Öğretme Yöntem ve Teknikleri” Ankara: Turizm Bakanlığı Maltepe Binası. 1-8-15 ve 22 Ekim 2001

 • Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. “Kendini Geliştirme ve Yaratıcılık.” Uygulamalı Söyleşi ve Atölye Çalışması. Beşevler-Ankara. 17-18 Nisan 2003

 • Ulus Rotaract Klübü. “Yaratıcı Düşünme.” Otel 2000, Ankara. 2 Mayıs 2003

 • HASEM. Panel: “Gençler Niçin Sivil Toplum Kuruluşlarında Yer Alıyorlar?.” Milli Kütüphane Ankara. 18 Mayıs 2003

 • Ankara Alman Kültür Merkezi,  Doğa Kültürü Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı.  9-14 yaş Arası Çocukların Çevre Eğitimi: Su Semineri. Yöneten: Marion Rudolph. Ankara: Alman Kültür Merkezi. 22-23 Mayıs 2003

 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Toplam Kalite Yönetimi Semineri. “Etkili İletişim Becerileri.” Söyleşi ve Uygulama. Cebeci-Ankara. 23-24 Haziran 2003, 29-30 Mayıs 2003, 27 Şubat 2003, 30  Ocak 2003

 • Tabiatı Koruma Derneği. “Doğa Kültürünü Paylaşım.” Akçakoca-Düzce. 12 Temmuz 2003

 • Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Programı. “Beyin Temelli Öğrenme.” Prof. Dr. Gülten Ülgen’le birlikte. Kahramanmaraş: 1-5 Eylül 2003

 • Özel Rabia Arıkan İlköğretim Okulu Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Programı. “Beyin Temelli Öğrenme.” Prof. Dr. Gülten Ülgen’le birlikte. Kahramanmaraş: 1-5 Eylül 2003

 • TURMEPA Deniztemiz Derneği. “Neden Buradayım?” Temiz Deniz Projesi Kıyı Temizliği Kampanyası Açış Konuşmaları, Akçakoca-Düzce. 20 Eylül 2003

 • Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM). “Fikir Üretme ve Yaratıcılık.” Tarım Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Gn. Md. Kişisel Gelişim Eğitimi Programı. 23 Ekim 2003

 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı. “Öğrenmeyi Öğrenirken Yaratıcılık Nerede?.” Öğrenmeyi Öğrenme Etkinlikleri. Atölye Çalışması. ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi. Ankara. 17-18 Kasım 2003

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Hareket Dairesi Başkanlığı.  “Etkili İletişim ve Beden Dili.” 10 Aralık 2003

 • Keçiören Hastanesi Halk Sağlığı Okulu. “Yaşamda Yaratıcılık” Keçiören-Ankara. 13 Aralık 2003

 • Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Kişisel Gelişim Platformu. “Yaratıcı Düşünme”. Ankara. 20 Aralık 2003

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Ankara Alman Kültür Merkezi ve Doğa Kültürü Derneği, 9-14 yaş Arası Öğrencilerin Çevre Eğitimi: Su Semineri Slogan ve Afiş Çalışması. Ankara. 21 Aralık 2003

 • Polis Meslek Yüksek Okulu. “Etkili İletişim ve Beden Dili.” Aksaray, Niğde ve Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu Eğitmenleri. Aksaray. 25 Aralık 2003

 • Polis Meslek Yüksek Okulu. “Beden Dili.” Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri. Aksaray. 25 Aralık 2003

 • Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü. “Yaratıcılık”. 19 Şubat 2004

 • Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Veli Konseyi Yunus Emre Söyleşileri. “Sözel Olmayan İletişim: Beden Dili.” Yunus Emre Kültür Merkezi, Ankara. 26 Şubat 2004

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Eğiticilerin Eğitimi” Semineri. “Sınıf İçi İletişim ve Beden Dili.” Söyleşi ve Uygulama. 11 Mart 2004, 20 Şubat 2004, 19 Ocak 2004, 6 Kasım 2003, 25 Haziran 2003, 5 Haziran 2003, 13  Mayıs 2003, 10 Nisan 2003, 13 Mart 2003

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Eğiticilerin Eğitimi” Semineri. “Öğretimde Planlama ve Program Geliştirme.” Söyleşi ve Uygulama. 12 Mart 2004, 26 Şubat 2004, 21 Ocak 2004, 10 Kasım 2003, 26 Haziran 2003, 6 Haziran 2003, 21 Mayıs 2003, 11 Nisan 2003, 14 Mart 2003  

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Eğitimde Program Geliştirme” Semineri. Söyleşi ve Uygulama. 16 ve 23 Eylül 2004

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Ankara Alman Kültür Merkezi ve Doğa Kültürü Derneği, 9-14 yaş Arası Öğrencilerin Çevre Eğitimi: Su Döngüsü. Gudrun Pinn ile Yönetti. Van. 27-28 Eylül 2004

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Hizmetiçi Eğitimde Program Geliştirme” Semineri. Söyleşi ve Uygulama. 8 Ekim  2004

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Ankara Alman Kültür Merkezi ve Doğa Kültürü Derneği, 9-14 yaş Arası Öğrencilerin Çevre Eğitimi: Su Döngüsü Afişinin Sınıfta Kullanılması. Ankara. 27 Ekim 2004

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Değişen Yönetim Anlayışıyla Kurumiçi İletişim ve İşbirliği” Semineri. Ankara Büyük Stüdyo, 25 Kasım 2004, Bursa Polis Meslek Yüksek Okulu, 12 Ekim 2004, İstanbul Baltalimanı Eğitim Tesisleri, 16 Eylül 2004, Trabzon Polisevi Toplantı Salonu,  8 Eylül 2004, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Polisevi Toplantı Salonu,  1 Temmuz  2004, Konya Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu,  17 Haziran  2004, Denizli Polisevi Toplantı Salonu,  2 Haziran  2004, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu,  28 Mayıs  2004, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu,  7 Mayıs  2004, Adana, Çevik Kuvvet Toplantı Salonu,  22 Nisan 2004 Polis Akademisi Büyük Salon, Ankara: 31 Mart 2004

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “Hizmetiçi Eğitimde Program Geliştirme” Semineri. Söyleşi ve Uygulama. 3 Aralık 2004

 • Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM).  Eğiticilerin Eğitimi Programı. “Sınıf Yönetimi ve Sınıfiçi İletişim.” Ankara: TÖMER Binası. 13 Aralık, 22 Kasım, 1 Kasım, 4 Ekim, 13 Eylül 2004 

 • Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Eğiticilerin Eğitimi Programı. “Öğretimin Uygulanması-Mikro Eğitim.” Ankara: TÖMER Binası. 23-24 Aralık, 11-12 Kasım 2004

 • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici ve Hemşireleri. “Etkili İletişim ve Beden Dili.” 5 Ocak 2005

 • Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitim Programı “Etkili Sunuş.” Avrupa Konseyi Proje Ofisi Eğiticilerin Eğitimi Programı. Düzenleyen: Pegem Eğitim Danışmanlık,  Patalya Otel, Kızılcahamam,  27.1.2005

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Eğitim Etkinlikleri. “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin…” 11 Şubat 2005, “Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılığı Geliştirme” 28 Ocak 2005, “Gönüllü Kimdir?” 7 Ocak 2005, “Etkili Sunuştaki Sorumluluklar” 17 Aralık 2004, “İletişimin Sözel Boyutu” 10 Aralık 2004, “İletişim Süreci”19 Kasım 2004 

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı. Rehberlik ve Danışma Büro Amirlikleri Eğitim Semineri. “Etkili İletişim ve Beden Dili.” Polis Akademisi Büyük Salon. 18 Mart 2005

 • Türkiye Uğur Böcekleri Projesi Gönüllüleri. “Etkili İletişim ve Beden Dili.” Düzenleyen: İzgörenakın. İngiliz Kültür Derneği: Ankara. 17 Mayıs 2005

 • Hacıbektaş ve Yükseköğretim Kurumlarına Yardım Derneği. HAYOKDER. “Etkili İletişim ve Beden Dili.”  22 Mayıs 2005

 • İlköğretim 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı, Program Geliştirme ve Yaratıcı Drama Uzmanı. KOZA Yayın Dağıtım A.Ş.: Ankara.  Haziran 2005-Eylül 2004

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Kamp Liderleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, “İletişim Süreci.” Kapızlı-Silifke: Mersin. 6-8 Haziran 2005

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, “İnsan İlişkilerinde İletişim.” Genel Geliştirme Eğitimi. Söyleşi ve Uygulama. 29 Haziran 2005, 26 Mayıs 2005, 2 Aralık 2004, 12 Kasım  2004.

 • Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ve Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Toplantısı. "Gönüllü Kimdir?". Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı, İzmir. 23 Eylül 2005

 • Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ve Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği.  "Eğitimde Sivil Toplumun Sorumluluğu ve Örnek Proje Uygulamaları". Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı Büyük Salon, İzmir. 23 Eylül 2005

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Ankara Alman Kültür Merkezi ve Doğa Kültürü Derneği, Atölye Çalışması: “9-14 Yaş Arası Öğrencilerin Çevre Eğitimi: Su.” Marion Rudolph ile Yönetti. Bingöl Öğretmenevi: Bingöl. 30 Eylül-1 Ekim 2005

 • MEB Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. “Etkili İletişim.” MEB Şura Salonu, Beşevler-Ankara. 8 Aralık 2005

 • Eğitim-Sen Hizmetiçi Eğitim Etkinlikleri. “Etkili Sunuş.” Ankara: Başkent Öğretmenevi, 18 Ocak 2006

 • Türk Eğitim Derneği (TED) Gönüllüleri. “Gönüllülük ve Gönüllü Kimdir?” Ankara: TED Merkez Binası,  28 Nisan 2006

 • Hacıbektaş ve Yükseköğretim Kurumlarına Yardım Derneği. HAYOKDER. “Gönüllülük ve Gönüllü Kimdir?” 30 Nisan 2006

 • Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları. “İletişim ve  İletişimin Özellikleri.” Ankara: 20 Haziran 2006

 • Türkiye Voleybol Federasyonu Temel Eğitim ve İl Karma Antrenörleri Semineri. “Çocuk, İletişim ve Öğrenme.” Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi, Nevşehir:  27 Haziran 2006

 • Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Ocakbaşı Kursu. “İletişim ve  İletişimin Özellikleri.” Kastamonu. 4 Temmuz 2006

 • TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı Öncesi Eğitici Eğitimi  Programı. Ankara. 13 Temmuz 2006

 • TC Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Personeline Yönelik Eğitim Programı. “Organizasyonlarda İletişim.” Düzenleyen: Avrupa Konseyi. Ankara: 9 ve 10 Kasım 2006

 • Türk- İngiliz Kültür Derneği (The Turco - British Association).  Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Kişisel Gelişim ve İnsan Kaynakları II. “Eleştirel Düşünme.” Ankara. 30 Kasım 2006

 • ODTÜ Verimlilik Topluluğu, “Etkili İletişim  ve Beden Dili Eğitimi.” Yer: Makina Mühendisliği, ME 200 Anfi, 7 Aralık 2006

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, “Günlük Yaşamda İletişim ve Birbirimizden Beklentilerimiz.” Dışkapı-Ankara. 14 Aralık 2006

 • Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tip Kurumu ve UNICEF. Çocuk Adalet Sistemi Profesyonellerine Yönelik Odak Grup Çalışması. “Önce Çocuklar.” Ankara: Otel İçkale. 8 Aralık 2006

 • Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Amir Sınıfı Personel Genel Geliştirme Eğitimi. “İnsan İlişkileri ve İletişim.” Nevşehir. 22 Aralık 2006

 • ODTÜ Meslek Yüksek Okulu Elektrik ve Elektronik Bölümü, “Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi.” Yer: Z-21. 28 Aralık 2006

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü Öğretim Elemanları Çarşamba Söyleşileri, “Günlük Yaşamda İletişim ve Birbirimizden Beklentilerimiz.” Dışkapı-Ankara. 21 Mart 2007

 • Dinamik Grubu Cumartesi Söyleşileri. “Yaratıcılık” Ankara: Kent Gür Otel. 7 Nisan 2007

 • TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı IV. Dönem Öğretim Programı Danışmanlığı ve Kamp Gözlemleri. TÜSSİDE-Gebze, İstanbul.  18-25 Ağustos 2007

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü (TAMTEST). “İletişim, İletişimin Özellikleri.” Ankara: İstanbul Yolu 5. Km. 18 Eylül 2007

 • GAP-ANART-HASNA Mikro Girişimcilik Eğitimi Etki Değerlendirme Araştırması, ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) Odak Grup Görüşmesi. Kilis. 29 Eylül 2007

 • Türkiye Uğur Böcekleri Projesi Gönüllüleri. “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme.” Düzenleyen: İzgörenakın. Ankara. 7 Ekim 2007

 • Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM). “Eğitimde İnsan İlişkileri ve İletişim.” Karayolları Genel Müdürlüğü Eğiticilerin Eğitimi Programı. Eskişehir Yolu Ankara. 16 ve 23 Ekim 2007

 • Dinamik Grubu Cumartesi Söyleşileri. “Daha İyi İnsan İlişkileri.” Ankara: Kent Gür Otel. 27 Ekim 2007.

 • ODTÜ Verimlilik Topluluğu, “Sözsüz İletişim: Beden Dili.” Yer: Makina Mühendisliği, ME 200 Anfi. 13 Kasım 2007

 • ODTÜ Münazara Topluluğu, “Etkili İletişimin Sözel Boyutu.” Yer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binası. 21 Kasım 2007

 • TÜBİTAK 7. Buluş Şenliği,  Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Atölyeleri I ve II. Ankara. 30 Kasım 2007

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Bursiyerleri.  “Daha İyi İnsan İlişkileri” TED Ankara Koleji Lise Kısmı Toplantı Salonu-Kurtuluş. 1 Aralık 2007

 • Hacıbektaş ve Yükseköğretim Kurumlarına Yardım Derneği. HAYOKDER. “Daha İyi İnsan İlişkileri.” Ankara. 2 Aralık 2007

 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Rütbelere ve Kıdeme Göre Eğitimler  “Daha İyi İnsan İlişkileri.” 4 Aralık 2007: Side-Antalya, Sueno Otel, 11 Aralık 2007: Kemer-Antalya Limra Otel 

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi Gönüllüleri ve Bursiyerleri Tanışma Toplantısı. Batıkent. 5 Ocak 2008

 • Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Altındağ Toplum Merkezi. “Etkili İletişim ve Beden Dili.” Altındağ-Ankara. 18 Ocak 2008

 • Sağlık Bakanlığı Ankara Ulus Devlet Hastanesi. “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin.”  24 Ocak 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kdz.Ereğli Şubesi Şahin Grubu Toplantısı. “Gönüllülük.” Kdz.Ereğli. 8 Mart 2008

 • TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi. “Daha İyi Okur ve Yazar Olmak.” Kütüphanecilik Haftası Etkinlikleri. İncek-Ankara. 2 Nisan 2008

 • ODTÜ Okul Öncesi Eğitim Günleri. ODTÜ Çocuk Aklı Topluluğu. “Altı Şapkalı Düşünme Tekniği.” Kültür Kongre Merkezi ve Spor Salonu. 3 Nisan 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu. “Gönüllülük.” Lütfiye Kışlalı Kız Öğrenci Yurdu Yemek Salonu, Kocatepe-Ankara. 11 Nisan 2008

 • Ankara Dostluk Klübü. “Birbirimizi Anlamak.” Etap Altınel Oteli, 18 Nisan 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi Katılımcıları Eğitimi. “Yaşadığımız Kentle İlgili Farkındalıklar” 19 Nisan 2008,

“Bireysel Özellikleri ve Farklılıkları Paylaşma” 19 Ocak 2008, “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme” 7 Nisan 2007, “Etkili Sunuş Teknikleri”  24 Şubat 2007, “Sözel İletişim: Konuşma ve Dinlemenin Özellikleri” 10 Şubat 2007, “İletişim, Tanımı, Özellikleri, Sözel Olmayan İletişim: Beden Dili”  23 Aralık 2006, “İletişim ve Etkileşim Çalışmaları” 9 Aralık 2006, “Bireysel Özellikleri ve Farklılıkları Paylaşma” 11 Kasım 2006. ​

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Bursiyerleri.  “Etkili İletişim ve Beden Dili.” Türk- İngiliz Kültür Derneği (The Turco - British Association) Salonu Kavaklıdere-Ankara. 10 Mayıs 2008

 • Sağlık Bakanlığı Ankara Ulus Devlet Hastanesi. “Birbirimizi Anlamak.” Hemşireler Haftası Etkinlikleri.  14 Mayıs 2008

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Geliştirme Öğrenci Topluluğu Kariyer Günü. “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme.”  21 Mayıs 2008

 • Lefke Avrupa Üniversitesi. “Etkili İletişim.” EUL Auditorium, Lefke-KKTC. 23 Mayıs 2008

 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (KIRÇEV). “Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Biçimleri.” Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı

      Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Yayım Projesi Eğiticilerin Eğitimi, 26 Mayıs 2008

 • Çocuk Adalet Sistemi Eğiticileri İçin Etkileşimli (İnteraktif) Yetişkin Eğitimi. “Bireysel Farklılıklar, Öğrenme Öğretme Süreci, Katılımcı Yöntem ve Teknikler.” Düzenleyen: UNICEF. Patalya Otel, Kızılcahamam-Ankara. 26, 27, 28 Mayıs 2008

 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (KIRÇEV). “İletişim, Özellikleri, Türleri.” Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Yayım Projesi Eğiticilerin Eğitimi, 29 Mayıs 2008

 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (KIRÇEV). “Etkili Sunuş.” Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Yayım Projesi Eğiticilerin Eğitimi, 2 Haziran 2008

 • Dinamik Grubu Cumartesi Söyleşileri. “Gönüllülük.” Ankara: Kent Gür Otel. 7 Haziran 2008

 • Milli Eğitim Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Meslek Dersleri Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Kursu. “Modüler Eğitim: Öğretimi Planlama, Uygulama ve Ölçme Değerlendirme.” Lefkoşa, Güzelyurt, Gazi Mağusa: KKTC, 8-12 Eylül 2008

 • Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kaçkar Dağları Milli Parkı Alan Kılavuzu Eğitim Programı.  “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin: Birbirimizi Anlamak.” Rize: İsmail Kahraman Kültür Merkezi. 17 Ekim 2008

 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (KIRÇEV). “Etkili Sunuş Becerileri Uygulaması.” Çok Amaçlı Enerji Ormancılığı Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalı Yayım Projesi Eğiticilerin Eğitimi, 25 Ekim 2008

 • Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kaçkar Dağları Milli Parkı Alan Kılavuzu Eğitim Programı.  “İletişim ve Grup Çalışması Atölye Etkinliği.” Ayder-Rize: Çınar Otel. 30 Ekim 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Anadolu’da Bir Kızım Var Projesi Katılımcıları “Bireysel Gelişim Eğitimi 1.” 1 Kasım 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi, Gençlik Komisyonu Katılımcıları.  “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin: Birbirimizi Anlamak.” 1 Kasım 2008

 • Doğu Akdeniz İlköğretim Okulu Öğretmenleri.  “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin: Birbirimizi Anlamak.”  Gazimağusa, KKTC. 7 Kasım 2008

 • Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM). “Sınıf Yönetimi ve İnsan İlişkileri.” ASELSAN Eğiticilerin Eğitimi Programı. TÖMER Binası, Ankara. 27 Kasım 2008

 • ODTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu, “Birbirimize Merhaba: Etkili İletişim Semineri.” Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu. 27 Kasım 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Anadolu’da Bir Kızım Var Projesi Katılımcıları “Bireysel Gelişim Eğitimi 3.” 29 Kasım 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi Katılımcıları İletişim-Etkileşim Paylaşımı I,  29 Kasım 2008

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kariyer Geliştirme Öğrenci Topluluğu. “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin: Birbirimizi Anlamak.”  Peysaj Mimarlığı, Sadri Aran Seminer Salonu. 4 Aralık 2008

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi, Deniz Yıldızı Projesi Katılımcıları İletişim-Etkileşim Paylaşımı II,  3 Ocak 2009

 • Nevşehir Üniversitesi Kız Yurdu. “İnsan İlişkileri: Birbirimizi Anlamak.” Hacıbektaş-Nevşehir. 22 Şubat 2009

 • Hacıbektaş Belediyesi Aynur Küçükemre Kız Yurdu. “İnsan İlişkileri: Birbirimizi Anlamak.” Hacıbektaş- Nevşehir. 22 Şubat 2009

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi. “Etkili İletişim”. 6 Mart 2009

 • Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü. “Etkili İletişim I”. Müsteşarlık Toplantı Salonu, Söğütözü. 25 Mart 2009

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Girişimcilik Dersi’nde Doç.Dr. Bülent Gülçubuk’un Konuğu. “Kırsal Alanda İletişim Teknikleri”. 15 Nisan 2009

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi. “Gönüllülük Nedir?”  23 Nisan 2009

 • Nevşehir Üniversitesi Kız Yurdu “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme.” Hacıbektaş-Nevşehir. 3 Mayıs 2009

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Rehber Eğiticilerin Eğitimi Kursu. “Çocuklarla İletişim.” Anıttepe Hizmetiçi Eğitim Ünitesi, 18 ve 30 Haziran 2009

 • ERG, MEB ve AKBANK. Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Eğitimi Destek Projesi. İkinci 4 Gün Eğitici Eğitimi Programı. Van: Tamara Otel, 10-13 Eylül 2009

 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. “Birbirimizi Anlamak.” 5 Ekim 2009

 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. “Birbirimizi Anlamak.” 20 Ocak 2010

 • Kadınlarla Birlikte Aydınlık Geleceğe. “Kadın ve Eğitim”. Panel. Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya ve Ankara Şubeleri, Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı ve ADYAV. Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi, Sıhhiye. 8 Mart 2010

 • Dadya Çocukları Anaokulu Velileriyle Buluşma.  “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme.” Dadya Oran, 11 Mart 2010

 • D-Atelier-Plastik Sanatlar Atölyesi. Velilerle Buluşma.  “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme”. Aşağı Ayrancı, 24 Mart 2010

 • Yenibiriş Gündem Toplantıları. “Kabuklu Çekirdekten Akıllı Tahtaya”. Geleceğim Geleceksin Gelecek. Limak Ambassadore Hotel, Kavaklıdere. 18 Mart 2010

 • Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi. “Katılımcı Öğretim Yöntem ve Teknikleri.” Polatlı-Ankara: 29 Nisan 2010

 • ÇYDD Kdz.Ereğli Şubesi. “Gönüllülük.” TED Kdz.Ereğli Lise Salonu, Kdz.Ereğli-Zonguldak: 1 Mayıs 2010

 • Cumhuriyet İlköğretim Okulu Etkinlikleri. “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme”. Kültür Merkezi Konferans Salonu Varto-Muş. 20 Mayıs 2010

 • Cumhuriyet İlköğretim Okulu Etkinlikleri. “Birbirimizi Anlamak-Daha İyi İnsan İlişkileri.” Kültür Merkezi Konferans Salonu Varto-Muş. 21 Mayıs 2010

 • Cumhuriyet İlköğretim Okulu Etkinlikleri. “Şakaları, Espirileri ve İnce Düşünceleriyle Atatürk” Kültür Merkezi Konferans Salonu Varto-Muş. 21 Mayıs 2010

 • ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Ürünleri Fuarı ve Fakülte-Okul İşbirliği Etkinliği. “Birbirimizi Anlamak-Daha İyi İnsan İlişkileri.” Kemal Kurdaş Kültür Merkezi D Salon, 24 Mayıs 2010

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya ve Ümitköy Şubeleri Türkan Saylan’ı Anma Toplantısı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu. 26 Mayıs 2010

 • TED Okulları Müdür Yardımcıları Hizmetiçi Eğitim Programı. “Problem Çözme.” Notte Otel-Ankara. 25 Ağustos 2010

 • Ankara 2 No.lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü. “Birbirimizi Anlamak-Daha İyi İnsan İlişkileri.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi.  Sincan, 21 Ekim 2010

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu Üyeleri.  Tanışma Etkinlikleri. 24 Ekim 2010

 • TEMA Ankara Şubesi. “Gönüllülük.” Bakanlıklar-Ankara. 25 Kasım 2010

 • Saraycık Dr. Yıldız Yalçınlar İlköğretim Okulu. “Birbirimizi Anlamak-Daha İyi İnsan İlişkileri.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi.  Saraycık Köyü-Sincan, 26 Kasım 2010

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Bursiyerleri. “Gönüllülük.” Türk- İngiliz Kültür Derneği (The Turco - British Association) Salonu Kavaklıdere-Ankara. 27 Kasım 2010

 • Brahma Kumarist Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği Ankara Temsilciliği Gönüllüleri. “Eğitici Eğitimi.” GOP-Ankara. 28 Kasım 2010

 • TED Ankara Koleji Vakfı Ana ve İlköğretim Okulu Veli Toplantıları. “Yaratıcılık ve Çocuk.” İncek-Ankara. 25 Aralık 2010

 • Dinamik Grubu Cumartesi Söyleşileri. “Bireyden Topluma Yaşam Boyu Öğrenme.” Ankara: Kent Gür Otel. 25 Aralık 2010

 • Cumhuriyet Kadınları Derneği Ankara Şubesi. “Gönüllülük.” Ankara. 5 Ocak 2011

 • TED Kuzey Kıbrıs Koleji Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Programı. “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme” Lefkoşa-KKTC, 8 Ocak 2011

 • TED Aliağa Koleji Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Programı. “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme” Aliağa-İzmir, 15-16 Ocak 2011

 • Dadya Çocukları Anaokulu Velileriyle Buluşma. “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme.” Dadya Ümitköy, 28 Ocak 2011

 • Dinamik Grubu Cumartesi Söyleşileri. “Matushka Volga-Bu Müziği Neden Seçtim?.” Ankara: Kent Gür Otel. 29 Ocak 2011

 • Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Faaliyetleri Semineri.  “Etkili İletişim.” Mersin: Sahil Martı Otel. 31 Ocak 2011

 • Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı. “Gönüllülük.” Ankara, 1 Şubat 2011

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Ankara Şubesi. “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme.” Ankara: 12 Şubat 2011

 • Tandoğan İlköğretim Okulu. “İletişim, Özellikleri, Yapsak İyi Olurlar.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi.  Altındağ-Ankara, 17 Mart 2011

 • Saraycık Dr. Yıldız Yalçınlar İlköğretim Okulu. “İlköğretim Öğrencileri Gelişim Dönemleri.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi.  Saraycık Köyü-Sincan, 18 Mart 2011

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Şubesi Gençlik Komisyonu. “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme.” Batıbirlik Binası-Ümitköy, 20 Mart 2011

 • Atatürkçü Düşünce Derneği Ümitköy-Çayyolu Şubesi. “Gönüllülük.” Yenimahalle Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası Nikah Salonu. Ankara. 20 Mart 2011

 • Ergazi İlköğretim Okulu. “İletişim, Özellikleri, Yapsak İyi Olurlar.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi.  Batıkent-Ankara, 24 Mart 2011

 • Çiğdem, Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği. “Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Ankara, 12 Nisan 2011

 • Keşan Fen Lisesi. “İletişim.” 9. Sınıf Öğrencileri. Keşan-Edirne. 14 Nisan 2011

 • Edirne Lisesi. “Gülmece Anlayışı, Esprileri ve  İnce Düşünceleriyle Atatürk.” 9. ve 10. Sınıf Öğrencileri. 15 Nisan 2011.

 • Edirne Lisesi. “Birbirimizi Anlamak.” Edirne Lise Öğretmenleri ve Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği Üyeleri. 15 Nisan 2011.

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Bursiyerleri. “Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi A Blok Anfisi. Ankara, 25 Nisan 2011

 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği (KIRÇEV). “Etkili Sunum Teknikleri.” Dendroloji (Ağaçbilim) ve Orman Ekolojisi Okulu Öncesinde Eğiticilerin Eğitimi, 3 Mayıs 2011

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu Üyeleri.  Tanışma Etkinlikleri. 22 Mayıs 2011

 • Brahma Kumarist Meditasyon ve Kişisel Gelişim Derneği Ankara Temsilciliği Kişisel Gelişim Semineri. “Yaratıcılık: 4 Soru-Çok Yanıt.” Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV) GOP-Ankara. 24 Mayıs  2011

 • Varto Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. “Bireyden Topluma Yaşam Boyu Öğrenme” Kültür Merkezi Konferans Salonu Varto-Muş. 3 Haziran 2011

 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Aladağlar Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitim Programı. “İletişim.” Kayseri, Ulupınar Köyü.  13 Haziran 2011

 • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Aladağlar Milli Parkı Alan Kılavuzluğu Eğitim Programı. “İletişim.”  Niğde, Demirkazık Köyü. 15 Haziran 2011

 • Tandoğan İlköğretim Okulu Öğretmenleri. “İletişim, Özellikleri, Yapsak İyi Olurlar.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi.  Altındağ-Ankara, 23 Haziran 2011

 • Seferihisar Belediyesi Çalışanları. “Gönüllülük”. Yeni Kültür Merkezi, Seferihisar-İzmir. 28 Haziran 2011

 • Mardin Valiliği, GAP İdaresi, Başkent Üniversitesi ve GAP Kadın ve Çocuk Derneği Yaz Okulu Yaz Çalışma Atölyeleri. Fatih, Anafartalar ve Yalımköy İlköğretim Okulları ile Ömerli-Mardin ÇATOM Öğrencileri ve velileriyle söyleşiler. Mardin, 15-22 Temmuz 2011

 • ALO 186 BEDAŞ-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Eğitici Eğitimi. “İletişim, Konuşma, Dinleme.” Etiler Turizm ve Turizm Otelcilik Uygulama Oteli. Etiler-İstanbul, 23 Eylül 2011

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Dünya Barışı Çocuk Yuvası ve Klübü Yönetici ve Velileriyle söyleşi. “Çocuklarımızla İletişim.” Ümitköy-Ankara, 24 Eylül 2011

 • ALO 186 BEDAŞ-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Eğitici Eğitimi. “İletişim, Konuşma, Dinleme.” Etiler Turizm ve Turizm Otelcilik Uygulama Oteli. Etiler-İstanbul, 30 Eylül 2011

 • zgören Akademi. At Şu Adımı. V. Akdeniz Yönetim Buluşması. “Eğitim Uzmanının Bakışıyla...” The Marmara Otel, Antalya. 21 Ekim 2011

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Lütfiye Kışlalı Kız Öğrenci Yurdu Öğrencileri. “Birbirimizi Anlamak.” Lütfiye Kışlalı Kız Öğrenci Yurdu Yemek Salonu, Kocatepe-Ankara. 25 Ekim 2011

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Bursiyerleriyle Söyleşi. “Eğitimde Sevgi ve Şiddet.” Dünya Barışı Çocuk Yuvası ve Klübü. Ümitköy-Ankara, 29 Ekim 2011

 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Cumhuriyet Eğitim Evi. “İletişim ve İletişimin Özellikleri.” Eğitim Evi kursiyerleri ile söyleşi. Doğantepe-Feridun Çelik Mahallesi, Altındağ-Ankara, 3 Kasım 2011

 • Yenimahalle Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Ofisi. Biz, Genç Gönüllüleriz Avrupa Birliği Projesi. “Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Sunumu Eşzamanlı İngilizceye Çeviren: Zeynep Selmanpakoğlu. Meclis Toplantı Salonu-Yenimahalle, Ankara. 17 Kasım 2011

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Deniz Yıldızı Projesi Katılımcıları. “Kendimizi Nasıl Geliştirebiliz?” konulu söyleşi ve uygulama. 24 Aralık 2011

 • TED Eskişehir Koleji Öğretmenleri. Söyleşi. “Birbirimizi Anlamak” Eskişehir, 2 Mart 2012

 • TED Eskişehir Koleji “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme” Atölyesi. 6 Saat. Eskişehir, 3 Mart 2012

 • TED Kıbrıs Koleji. Söyleşi: “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Geliştirme.” Lefkoşa-KKTC, 24 Mart 2012

 • Süleymanpaşa İlköğretim Okulu Etkinlikleri. “Ben Yerine Biz Olma Süreci: Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Katılımcılar: İlköğretim okullarından gelen öğrenciler. Süleymanpaşa İlköğretim Okulu Konferans Salonu Tekirdağ. 13 Nisan 2012, 10.00-12.00

 • Süleymanpaşa İlköğretim Okulu Etkinlikleri. “Ben Yerine Biz Olma Süreci: Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Katılımcılar: İlköğretim okullarında görevli öğretmenler. Süleymanpaşa İlköğretim Okulu Konferans Salonu Tekirdağ. 13 Nisan 2012, 15.00-17.00

 • İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmenleri. Söyleşi: “Birbirimizi Anlamak.” 19 Nisan 2012, 11.00-13.00. İskitler-Ankara

 • ​Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor ve Kurumsallaşıyor: Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi. Temel Eğitimler Çalıştayı. Sunum. Ankara Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı. Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Nallıhan Kaymakamlığı, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği. 29 Nisan 2012, Nallıhan Kültür Merkezi. Nallıhan-Ankara

 • Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor ve Kurumsallaşıyor: Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi. Beydili Köyü Tanışma Toplantısı. Ankara Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı. Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Nallıhan Kaymakamlığı, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği. 30 Nisan 2012, Beydili Köyü Muhtarlığı. Beydili-Nallıhan, Ankara

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya, Ümitköy ve Ankara Şubeleri Türkan Saylan’ı Anma Toplantısı. “4X3 Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi.” Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere-Ankara. 16 Mayıs 2012

 • Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor ve Kurumsallaşıyor: Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi. Beydili Köyü Sakinleriyle Ev Sohbetleri. Ankara Kalkınma Ajansı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı. Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM), TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Nallıhan Kaymakamlığı, Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) ve Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği. Beydili-Nallıhan, Ankara. 19-20 Mayıs 2012

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kültür Turizm Eğitimi ve Uygulamaları Daire Başkanlığı Çalışanları İletişim ve Etkileşim Amaçlı Çalışma. “Kendimiz İçin Atölyesi.” 5 Haziran 2012

 • Sınav Koleji Öğretmenleri 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Seminerleri. “Biz Bize İletişim.” Ankara. 6 Eylül 2012

 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı. “Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Sultaşa Otel. Mersin. 21 Eylül 2012

 • Uğur Dershanesi Velileri. “İletişimde Yaşamsal İpuçları.” Düzenleyen: Uğur Dershanesi. Kdz. Ereğli. 25 Kasım 2012

 • Uğur Dershanesi Öğretmenleri. “Biz Bize İletişim.” Düzenleyen: Uğur Dershanesi. Kdz. Ereğli. 25 Kasım 2012

 • Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri. “İletişim Becerileri... Birbirimizi Anlamak.” Düzenleyen: Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi. Sakarya. 26 Kasım 2012

 • Şehit Evren Ayyarkın Orta Okulu Velileri. “Ailede İletişim.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy-Çayyolu Şubesi.  Sincan-Ankara, 29 Kasım 2012

 • İbrahim Bitik İlk Okulu Velileri. “Ailede İletişim.” Düzenleyen: Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ebru Barbanlı Çakar. Kazan-Ankara, 17 Aralık 2012

 • Şüküfe Nihal İlk Okulu Velileri. “Ailede İletişim.” Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy-Çayyolu Şubesi.  Şentepe/Yenimahalle-Ankara, 25 Aralık 2012

bottom of page