top of page

Hazırladığı Tezler

Doktora, 1997

 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve  Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans, 1988 

 

Dramatizasyon Ağırlıklı Yöntemin Etkililiği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

bottom of page