top of page

Hazırladığı Tezler

Doktora. (1997). Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve  Derse Yönelik 

Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim  Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans. (1988). Dramatizasyon Ağırlıklı Yöntemin Etkililiği. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.

bottom of page