top of page

Yürütülen Dersler

Hacettepe Üniversitesindeki Lisans Dersleri

 

 • Program Geliştirmeye Giriş

 • Program Değerlendirme

 • Program Geliştirme ve Öğretim

 • Program Geliştirme Uygulaması

 • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

 • Özel Öğretim Metodları

 • Eğitim Felsefesi

 • Okul Deneyimi - I

 • Okulöncesinde Program Geliştirme

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Genel Öğretim Metodları

 • Yaratıcılık


 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki Lisans Dersleri

 

 • Yaratıcılık ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi

 • Öğretimde Yaratıcılık

 • Yaşam Boyu Öğrenme

 

Hacettepe Üniversitesindeki Yüksek Lisansa Hazırlık Dersleri
 

 • Öğretmenlik Mesleğine Giriş

 

Anadolu Üniversitesindeki Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

EYD 510 Dramada Program Geliştirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Drama Anabilim Dalı Eğitimde Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • 2006-2007 Öğretim Yılı II. Yarı Yıl

 • 2007-2008 Öğretim Yılı II. Yarı Yıl

 • 2008-2009 Öğretim Yılı II. Yarı Yıl

bottom of page