top of page

Makale ve Yayınlar

1994. “Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri”.Yaşadıkça Eğitim. Kasım/Aralık, S: 37, s: 7-10.

1995. “Temel Eğitimde Drama”. TED Eğitim ve Bilim. Cilt 19. S: 95, s: 35-42.

1996. “Bilişbilgisi Stratejileri”. Yaşadıkça Eğitim. S: 44, s: 15-19.

1996. “Yaratıcı Dramanın Üç Boyutu”. Yaşadıkça Eğitim. Kasım/Aralık. S: 49, s: 19-23.

1997. “The Advantages of Using Drama as a Method of Education in Elementary Schools”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:13, s :89-93.

 

1998. ”Yaratıcı Drama Eğitim Programının Ögeleri”. TED Eğitim ve Bilim. S: 107, Cilt 22, s: 30-37.

1998. ”Yabancı Dil Öğretim Uygulamalarında Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Yeri”.  Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. S: 66, s: 27-33.

1998. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersi”. Cumhuriyet Bilim Teknik. S: 582, s: 16

 

1998. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi.” Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S: 14, s: 133-138.

1999. “Duygusal Zeka, Duyuşsal Özelikler ve Yaratıcı Drama”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi.  S: 75, s: 18-23.

1999. “1998 Yaz Ayları Yaratıcı Dramayla Geçti”. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama. Çağdaş Drama  Derneği Bülteni. S: 2, Ocak, s: 16-18.

1999. “The Effects of Creative Drama in the Teaching of Citizenship and Human Rights Education”. Phd. Dissertation Abstract. Research in Drama Education. Vol.4, No.1, p.145.

 

1999. “İzciliğin Çevre ve Kültür Varlıkları Açısından Önemi”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik  Dairesi Başkanlığı, I. Ulusal İzcilik Sempozyumu. Eskişehir. 14-15 Kasım 1998, İstanbul: MEB Basımevi, s: 111-118

1999. “Yaratıcı Drama Kursları Katılımcıları Kimlerdir?”. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama. Çağdaş Drama Derneği Bülteni. S: 3-4, Nisan-Temmuz,s:21-24

1999. “Çukurova'da Eğitimde Drama Semineri”. Derleme. Eğitimde Tiyatroda Yaratıcı Drama. Çağdaş Drama Derneği Bülteni. S: 3-4, Nisan-Temmuz,

s: 38-44.

2000. “Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farklılıklar Kavramlarından Yaratıcı Dramaya”. Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi. Ankara: Fersa Matbaacılık,  s: 17-23


2000. “Bence İzci Kimdir?”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Haber Bülteni. Ağustos, s: 6-7.

2001. “İletişim Sürecinde Yaratıcı Drama”. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacılık, s: 29-36

2001. “İletişim Becerilerini Geliştirmede Yaratıcı Drama”. İletişim. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Ankara: Günce Yayıncılık, s: 237-242.

 

2001. “Eğitim Birimi Gönüllüleri”. TEMA Ankara Gönüllü Temsilciliği Bülteni. No. 6, s :1

2001. “Zeka ve Yaratıcı Eğitim Sürecinde Öğrenme Ortamı”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Yıl: 2, S: 22, s: 41-51

2002. “Gönüllü Kuruluşların Eğitim Girişimleri Bir Ortak Çalışma Örneği?”. Öğretmen Dünyası. Yıl: 23, S: 267, s: 29-30

2002. “Eğitmen İzci Lideri Kimdir?”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Haber Bülteni. Mart, s: 5-7.

2002. “Böcek ve Bizler”. Böcek: Kdz.Ereğli Çevre Koruma Derneği Bülteni. Nisan-Mayıs-Haziran,  S: 11, s: 9-10

 

2002. “Öğrenmenin Tadı”. Kariyerin. IAT Turizm Ticaret Ltd.Şti. Nisan, S: 2, s: 2
 

2002. “İlköğretim Programlarında Eleştirel Düşünme Becerileri ve Yaratıcı Drama”. İlköğretimde Drama   ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri.  Ankara: Fersa Matbaacılık, s: 29-40

2002. “Doğa Koruma Semineri'nin Ardından”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi  Başkanlığı. Genç İzci Haber Bülteni. Ağustos, s: 11-13

2002. “İzci Liderlerinin Eğitim Programlarında Yaratıcı Drama”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcili Dairesi Başkanlığı, II. Ulusal İzcilik Sempozyumu. 16-17 Kasım, Konak-İzmir. s: 113-123.

2003. “Öğrencilerle Nasıl Oyun Çıkarırım?”. VII. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Ankara 1997. Gunter Mieruch Atölyesi Raporu. Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. İnci San. Ankara: Natürel Yayınları, No.12 s: 67-76

 

2003. “Yaratıcılık”. Adım: Hafize Özal İlköğretim Okulu Bülteni. S: 1, s: 5

2003. “İzci Liderlerinin Eğitim Programlarında Yaratıcı Drama”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Haber Bülteni. Ocak, s: 8-19

2003. "2003: Dünya Tatlı Su Yılı. 9-14 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Çevre Eğitimi: Su”. MEB Okuliçi  Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Haber Bülteni. Mayıs, s: 21

2003. “İzci Liderleriyle Yaratıcı Drama Kursu”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Genç İzci Haber Bülteni. Temmuz, s: 4-7

2003. “Yaratıcı Dramayla Anlama ve Anlatma”. Yaşadıkça Eğitim. S: 80, s: 35-38.

2004. “Yaratıcı Drama Kursunda Yeniden İzcilerle Olmak”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Mart, s: 3

2004. “II. Yaratıcı Drama Kursu’nun Değerlendirilmesi”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Mart, s: 7-10

2004. “Öğrenmeye Gönüllülük ve Gönüllü Öğrenme”. CEMRE: Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Dergisi. s:18

2004. “İstanbul Bilgi Üniversitesi Kağızman YİBO Öğretmenleri Yaratıcı Drama Atölyesi Raporu”. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları İçin Bir İyileştirme Projesi. Kağızman Modeli. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.175-179

2004. “İzci Liderlerinin III. Yaratıcı Drama Kursu ile İlgili Görüşleri”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Ağustos, s: 13-16

2004. “Şubat’ın Gölgesinde Haziran’ı Yaşamak”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Ağustos, s: 17

2004. “Su Ekolojisi Atölye Çalışması ile İlgili Gözlemler”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi  Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Eylül, s: 13-14

2004. “Bir Günlük Su Döngüsü Atölyesi”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Eylül, s: 15-16

2005. “Yaratıcı Dramayı Tanımada İpuçları”. Hacı Bektaş. Hacı Bektaş Derneği Bülteni. Yıl:12, Sayı: 80, s: 9-10

2005. “I. Yaratıcı Drama Kursu’nun Kalıcılığı”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Mart, s: 2-11

2005. “İkinci Yaratıcı Drama Kursu’nun Kalıcılığı”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Haziran, s: 2-10

 

2005. “İlköğretimde Çevre Eğitimi: Su Semineri”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Kasım, s: 2-7

2005. “Yaratıcı Drama Kursu Hakkında İzci Liderleri Neler Düşünüyor?”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı. Genç İzci Dergisi. Kasım, s: 12-21

2006. “Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük”. Hacı Bektaş. Hacı Bektaş Derneği Bülteni. Yıl:13, Sayı: 88, s: 9-12

2006. “Fen ve Teknoloji Alanındaki Ünlü Bilim Adamlarına İlişkin Yaratıcı Drama Eğitim Programı”. Pınar Özdemir’le birlikte. İlköğretim Online. 6 (2), 226-233. htpp://ilkogretim-online.org.tr

2006. “Matematikçilerin Yaşam Öyküleri ve Yaratıcı Drama”. Oylum Akkuş’la birlikte. Eğitim ve Bilim. Cilt 31, S: 142, s: 99-107
 

2007. “Okulöncesi Eğitimde Önlük Giyme”. Yaşadıkça Eğitim. Ekim/Kasım/Aralık, S: 96, s: 14-17.

2007. “İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında Yazılı-Görsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi.” Hacer Ertürk ile birlikte. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. S: 136, s: 27-40

2008. “İlköğretim 2. Sınıflarda Öğrenme-Öğretme Sürecinin Betimlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması.” Zeynep Ayvaz, İbrahim Tuncel, Fatma Çobanoğlu ile birlikte.  İlköğretim Online. 7 (2), 349-360. htpp://www.ilkogretim-online.org.tr

2008. “Yaratıcı Drama ve Polis Eğitimi.” ISREF. İnceleme ve Stratejik Araştırmalar Forumu. Ayın Konusu: Türk Polis Teşkilatı’nın Eğitim Politikası. http://www.isref.org

2008. “Drama Liderliği/ Eğitmenliği Proje Danışmanlığı.” 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: SMG Yayıncılık ve Çağdaş Drama Derneği. s. 358-368

2008. “Polislerin Hizmetiçi Eğitimi ve Yaratıcı Drama.” Yaratıcı Drama Dergisi. Creative Drama Journal. Cilt 1, Sayı 5, s. 143-158

 

2008. “Ben Öğretmen Olsaydım Demiştik....” Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1, s.74-76

2008. “Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi ve Yaratıcı Drama.” Emine İspir ile birlikte. Yaratıcı Drama Dergisi. Creative Drama Journal. Cilt 3, Sayı 6,

s. 89-102

2009. “Yaratıcı Drama ve Örtük Program.” İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu. Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları. İKÜ Yayınları, Ataköy-İstanbul. 18-19.04.2009. s. 58-68

2009. “Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri.” Caner Şengül ile birlikte. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.  S: 36, s : 237-248

2009. Elementary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs: A Turkish Case. Nuray Senemoğlu, Esed Yağcı ve  Melek Demirel ile birlikte. Humanity and Social Sciences Journal 4 (2), 164-171

 

2010. “Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Katılımcı Görüşleri.” İlke Önal Çalışkan ile birlikte. TED Eğitim ve Bilim. Cilt 35, S: 155, s: 36-48

2010. “Yaratıcı Dramada Canlandırma Süreci ve Katılımcıların Duyuşsal Özellikleri.” Yaşadıkça Eğitim. Ekim. Sayı: 108, s: 14-20.

2011. “İstasyon Tekniği ile Yapılan Öğretimin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi.” Emel Güneş ile birlikte. Yaşadıkça Eğitim. Ocak. Sayı: 109, s: 32-38.

2011. “Drama Dersinin Öğretim ve Örtük Programına İlişkin Görüşler.” Yaşadıkça Eğitim. Sayı: 111, s: 7-14.

 

2011. “Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sevgi ve Şiddet” Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Şiddetsiz Bir Dünya Sempozyumu Kitapçığı. 12 Mayıs 2011. Ankara: Bizim Büro Dağıtım Basım Yayıncılık, s: 69-74


2013. “27 Kasım 2013 IDEA Dünya Yaratıcı Drama Günü Ulusal Bildirgesi.” Yaratıcı Drama Dergisi. Creative Drama Journal. Cilt 8, Sayı 16, s. 62

2014. “Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri.” Eda Gürlen ile birlikte.  İlköğretim Online. 13 (2), 443-452. http://ilkogretim-online.org.tr/vol13say2/v13s2m8.pdf

2016. “Sanılan Değil Anılan Öğretmen.” Ders Drama Yöntem Drama. 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi. 24-27 Nisan 2014. Yayına Hazırlayan: Necdet Aykaç. Ankara:Pegem Yayınevi. s. 301-401

2016. “Yanlış Dil Kullanımına Dikkat” Pamukkale Turizm Dergisi-Seyahat Etmek Özgürlüktür. Eylül. Sayı: 130, s: 58-60

2018. "Kitaplar İçinden, Satırlar Arasından" Düşün. Atatürkçü Düşünce. Mayıs-Ağustos. s.45

2018. "Kitaplar İçinden, Satırlar Arasından" Düşün. Atatürkçü Düşünce. Yıl: 24, Sayı: 144. Eylül-Aralık. s.32

2019. "Kitaplar İçinden, Satırlar Arasından" Düşün. Atatürkçü Düşünce. Yıl: 25, Sayı: 145. Ocak-Mart. s.51

2020. Salgın Günleri Hikâyeleri. Türkiye'den ve Dünyadan "Covid-19" Okur Günlükleri. Ankara: Elma Yayınevi. S:156-157

2022. “Dr. Tülay Üstündağ’ın Gerontoloji Yolculuğu” GEROBÜLTEN. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü. Yıl: 4 Sayı: 43. S:4-6

bottom of page