top of page

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Melek AY. (2005). “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları.” Hacettepe  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Hacer ERTÜRK. (2006). “İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında Yazılı-Görsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Fatma KOCATÜRK. (2006). “Okul Deneyimi II Dersi ile İlgili Uygulama Öğretim Elemanı, Uygulama  Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim  Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Vedat ARSLAN. (2007). “Kara Havacılığı Helikopter Pilot  Eğitim Programının Mezun Pilot ve Uçuş  Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Caner ŞENGÜL. (2007). “Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri  Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri  Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Özlem KIROĞLU YAŞAR. (2008). “Resmi ve Özel Kurumlarda Görev Yapan İşitme Engelliler Öğretmenlerinin Yeni İlkokuma Yazma Öğretim Programına İlişkin Görüşleri.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Ömer ÇAMUR. (2008). “Örnek Olay Yönteminin Mürettebat Koordinasyonu Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Nur SAATCI. (2008). “İngilizce Öğretmenlerinin Öğrencilerin Temel Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Görüşleri - Ankara İli Örneği.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Emel GÜNEŞ. (2009). “Fen ve Teknoloji Dersinde İstasyon Tekniği ile Yapılan Öğretimin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

bottom of page