top of page

Sempozyum, Seminer, Bilimsel Toplantılar

a) Yayımlanan

1999. “İzciliğin Çevre ve Kültür Varlıkları Açısından Önemi”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik  Dairesi Başkanlığı, I. Ulusal İzcilik Sempozyumu. Eskişehir. 14-15 Kasım 1998., İstanbul: MEB Basımevi, s: 111-118

2000. “Çoklu Zeka, Duygusal Zeka ve Bireysel Farklılıklar Kavramlarından Yaratıcı Dramaya”. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacılık, s:17-23

2001. “İletişim Sürecinde Yaratıcı Drama”. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 2. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. Ankara: Fersa Matbaacılık, s: 29-36.

2002. “İzci Liderlerinin Eğitim Programlarında Yaratıcı Drama”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, II. Ulusal İzcilik Sempozyumu. 16-17 Kasım, Konak-İzmir. s: 113-123.

2002. “İlköğretimde Drama ve Tiyatro”. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Ankara, Fersa Matbaacılık, s: 127-129

2002. “İlköğretim Programlarında Eleştirel Düşünme Becerileri ve Yaratıcı Drama”. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 4. Drama Liderleri Buluşması Bildirileri. İlköğretimde Drama ve Tiyatro.  Ankara: Fersa Matbaacılık, s: 29-40

2008. “Drama Liderliği/ Eğitmenliği Proje Danışmanlığı.” 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlık Kurul Salonu. Ankara: 23.11.2008.  s.358-368

2009. “Yaratıcı Drama ve Örtük Program.” İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu. Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları. İKÜ Yayınları, Ataköy-İstanbul. 18-19.04.2009.s.58-68

2010. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği. Bildiri Özetleri. Ayvalık-Balıkesir: 14 Mayıs

2011. INCCUI-2011. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. “Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri” Özet Kitabı. Eda Gürlen ile birlikte. Anadolu Üniversitesi, 5-8 Ekim. Eskişehir. S.519-521.

2014. “İletişim Teknikleri.” Kırsal Kalkınma Temelli Kırsal Turizm Projesi. Beydili Köyü Efsanesi: Bir İlk Gerçekleşti. TR5/11/TUR/0120/078. Ankara Üniversitesi Yayınları No: 416. S.39-46

b) Sözlü Bildiri

1996. “Program Geliştirme Sürecinde Müzelerin Yeri”. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Çalışma Toplantısı. İstanbul Teknik Üniversitesi Tesisleri, İstanbul.20 Ocak

1998. “Yaratıcı Drama”. Küçükleri Koruma Hizmetleri Eğiticilerin Eğitimi Programı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve UNICEF. Vilayetler Evi, 6 Temmuz.

1998. “Etkili Konuşma ve Dinleme”. Küçükleri Koruma Hizmetleri Eğiticilerin Eğitimi Programı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve UNICEF. Vilayetler Evi, 6 Temmuz.

1998. “İzciliğin Çevre ve Kültür Varlıkları Açısından Önemi”. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, I. Ulusal İzcilik Sempozyumu. Eskişehir.15 Kasım

1999. “Eğitimde İletişim ve Etkileşim”. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim Planlama Şube Müdürlüğü, Öğreticilerin Eğitimi Programı. 8 Haziran.

1999. “Sosyal Öğrenme ve Drama”. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 6. Drama Seminerleri Eğitimde ve Sanat Eğitiminde Yaratıcı Drama Paneli. Sabancı Kültür Merkezi. Kocaeli, 12 Haziran

1999.”Yaratıcı Drama”. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Denetçileri Hizmetiçi Eğitim Programı. 1 Temmuz.

1999. “Okulöncesi Eğitimde Drama ve Etkili Öğretmenlik Semineri”. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi Mezunları Derneği Okulöncesi Eğitim Semineri. Ankara: Arı Koleji Salonları, 27 Kasım

2000. “Toplumsal Faaliyetlerde İzcilik”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi  Başkanlığı İzci Düşünce Günü Paneli. Migros Toplantı Salonu, Ankara, 24 Şubat

2001. “Atatürk ve Çevre”. Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzci Düşünce Günü ve İzcilik Haftası Atatürk, Cumhuriyet ve İzcilik Paneli. Atatürk Kız Meslek Lisesi, Ankara. 24 Şubat

2001. “Beden Dili”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı İzci Kampı, İzci Evi-Beşevler. 17 Mayıs.

2001. “Etkili İletişim Becerileri ve Eğitmenin Öğretim Sorumluluğu”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Eğitimci Liderler Toplantısı. İskenderun. 25 Mayıs.

2001. “Öğrenme Türleri ve Zeka Kavramı”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik  Dairesi Başkanlığı Eğitimci Liderler Toplantısı. İskenderun. 26 Mayıs.

2001. “Bence İzci Kimdir?”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi. Üç Tahta Kursu. Çamkoru-Çamlıdere. 13 Temmuz.

2001.”Eğitmen İzci Lideri Kimdir?”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi.  Üç Tahta Kursu. Çamkoru-Çamlıdere. 14 Temmuz.

2001. “İletişim Becerileri”. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı Toplam Kalite Yönetimi Semineri. Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu. 14 Aralık.

2002. “Daha İyi İnsan İlişkileri İçin...”. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi. Ekipbaşılar Toplantısı. Çamkoru-Çamlıdere. 4 Mayıs.

2002.”Yaratıcı Dramaya Merhaba”. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Polatlı Halk Eğitim  Merkezi. 23 Mayıs.

2003. “Yönetimde İletişim Becerileri”. İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Amirleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, Dikmen-Ankara, 18 Eylül.

2004. Sabancı Üniversitesi ve Eğitim Reformu Girişimi. “Yaratıcı Drama Eğitim Programı: YADEP”.  Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2004. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 17 Ocak.

2005. Sabancı Üniversitesi ve Eğitim Reformu Girişimi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005. “Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılmasında Farklı Disiplinlerin Rolü”. Yuvarlak Masa Toplantısında Sunum.  16 Ocak.

2005. Sabancı Üniversitesi ve Eğitim Reformu Girişimi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005.  “MEB-OBESİD İzci Liderleri Eğitimi Yaratıcı Drama Eğitimleri”. Sunum. 16 Ocak.

2006. Üstündağ, Tülay. (Dr.) ve Nuray Senemoğlu (Prof. Dr.), Esed Yağcı (Yrd.Doç.Dr.), Melek Demirel (Yrd.Doç.Dr.). “Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeyini Etkileyen Faktörler”. 13-15 Eylül 2006 Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.

2006. Sabancı Üniversitesi ve Eğitim Reformu Girişimi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006. “İlköğretimde Çevre Seminerleri: Su”. İstanbul: 9 Nisan.

2010. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi  ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği. Ayvalık-Balıkesir: 14 Mayıs

2011. 18 Nisan 2011. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu. Panel: Drama Lideri Yetiştirme Sorunu, Eğitim Fakültelerinde Drama Dersi. Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi   Rektörlük Binası. İstanbul.

2011. Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV). Şiddetsiz Bir Dünya Paneli. “Öğretme-Öğrenme Sürecinde Sevgi ve Şiddet”. Swiss Otel-Ankara. 12 Mayıs

2011. INCCUI-2011. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. “Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri”. Anadolu Üniversitesi, 6 Ekim. Eskişehir.

2013. 27 Kasım IDEA Dünya Drama Günü 2013 yılı bildirgesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Büyük Kurul Salonu. Ankara: 27 Kasım

2013. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu. Panel: Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerisi ve Yazma. Panel Yöneticiliği. Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lise Binası Kültür Merkezi K1  Etkinlikleri. İstanbul. 7 Aralık

2014. Anabilim Eğitim Kurumları Öğretimde Yaratıcı Drama Uygulamalı Semineri. “Etkili Öğrenme ve Yaratıcı Drama.” Sunum. Düzenleyen: Anabilim Eğitim Kurumları Yaratıcı Drama Zümresi. K. Ataşehir Merkez Kampüs, İstanbul. 23 Şubat

2014. Ankara Köroğlu Lions ve Ankara Köroğlu Leo Kulübü. Panel: Sivil Toplum Kuruluşlarının Farkında mısınız? (Sorumluluk ve Toplum Bilinci Açısından) “Gönüllülük ve Gönüllü Çalışma.” Bilkent Üniversitesi Rektörlük Binası Mithat Çoruh Amfisi. Bilkent-Ankara, 25 Şubat

2015. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi 25. Kuruluş Yıldönümü Töreni. Söyleşi: ÇYDD’nin 25. Yılında Umudu Diri Tutmak. “Cesaretim Yeter” Belediye İş Salonu. Necatibey, Kızılay-Ankara. 26 Kasım

bottom of page