top of page

Tez Jüri Üyeliği

Ayşe Esra ÖZKAN (2006).  “Türkiye, Belçika (Flaman) ve Singapur  Matematik Öğretim Programları Üzerine  Karşılaştırmalı Bir Çalışma.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Emine Ebru ERÜS (2007). “Analitik Geometri Dersinde  Eleştirel Düşünme Becerilerine Dayalı Öğretimin Öğrenci Erişi Düzeyi ve Kalıcılığa Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Kamer YARDIMOĞLU (2007). “İngilizce Okuma Dersinin Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Erişiye ve Tutuma Etkisi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Ebru Akbulut KAYTAN (2007). “Türkiye, Singapur ve İngiltere Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Özden TATAR (2007). “4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Özgül BATTAL BOZOĞLU (2008). “Felsefe Dersinde Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Nur AKKUŞ (2008). “Yaşamboyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 

Belkız CAYMAZ (2008). “Fen ve Teknoloji ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okur-Yazarlığına İlişkin Öz Yeterlik İnançları.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

bottom of page