top of page

Özgeçmiş

Dr. Tülay Üstündağ

Tülay Üstündağ 28 Temmuz 1961 yılında Ankara'da doğdu.  Sarar İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'nda 1988 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini aldı.

1988 ve 1991 yılları arasında KKTC'de Atatürk Öğretmen Akademisi'nde öğretim elemanı, 1992 ve 1995 yılları arasında TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde Program Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı. Temmuz 1995 ve Nisan 2014 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak çalıştı.

Kamu ve özel sektördeki kimi projelerde katılımcı, danışman ya da yürütücü, kimi projelerde de hakem kurulu üyesi oldu. Alanıyla ilgili çeşitli düzeylerde, 81 ilde ve KKTC'de; ders, kurs, festival, sunu, seminer, TV, radyo konuşmaları ve atölye çalışmalarına katıldı. Ulusal ya da uluslararası düzeyde çeşitli sertifikalar ve katılım belgeleri aldı.

Nisan 2014’ten bu yana eğitmen-danışman, program geliştirme uzmanı, yaratıcı drama lideri/eğitmeni olarak görev yapmakta, değişik meslek gruplarındaki bireylere "Eğitimde Yaratıcı Drama, Program Geliştirme, İnsan İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme, Eğitimcinin Eğitimi, Etkili Sunuş Teknikleri, Etkili İletişim Becerileri, Yaratıcı Drama Yoluyla Yaratıcılığın Ortaya Çıkarılması, Yaratıcı Dramayla İletişim vd." dersler ya da kurslar vermektedir.

Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), Uğur Böcekleri Derneği, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED), Türk Eğitim Derneği (TED), Eğitim Bilimleri Derneği, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği üyesidir.  Bu vakıf ve derneklerin değişik projelerinde gönüllü olarak çalışmaktadır.

Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi'nin eğitmenlerinden biridir. Uğur Böcekleri Derneği’nde Mavi Uğur Böceğidir. Çağdaş Drama Derneği'nin; bir dönem Genel Sekreter Yardımcılığını, sonraki dönem de İkinci Başkanlığını yapmıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi’nin iki dönem Onur Kurulu üyesi olmuştur. Eğitim Bilimleri Derneği’nin Danışma Kurulu, Doğa Kültürü Derneği’nin Bilim ve Danışma Kurulu, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’nin Bilimsel Danışma Kurulu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yazı Kurulu üyesidir.

Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü (16. Baskı), Yaratıcılığa Yolculuk (10. Baskı), Şişman Kız Tombul Teyze (2. Baskı) ve 10 Tombala Başıma Kon Kitaplarla Drama Atölyeleri kitaplarının yazarıdır. Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlıkları ve 100'e yakın yayımlanmış makale, derleme, düşünce yazısı vb. vardır.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page